שטח A. נחשף קיר (W5; איור 4); בסביבתו נאספו חרסים המתוארכים לתקופה הכלקוליתית, האלף הד' לפסה"נ, וכן שברים אחדים של כלי בזלת (L109 ,L108). 

שטח B1. נחשף רוגם אבנים (L110; איור 5), שכיסה תא קבורה, דולמן (L112; מידות 0.6 × 1.8 מ', גובה 0.8 מ'; איור 6), שנשדד בתקופה מאוחרת. בתחתית התא נמצא ריצוף אבנים ועליו חרסים המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית. מתחת לריצוף נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה הכלקוליתית. בתא הקבורה נמצאו עצמות של בעלי חיים, כנראה של מכרסם. שברי עצמות אדם זוהו מחוץ לתא הקבורה וצמוד לו (L107; איור 7) והן של זכר צעיר שגילו פחות מ-19 שנים. העצמות נמצאו שרופות, אולי עדות למנהג של שרפת גופות (קרמציה). שרפת גופות איננה מוכרת בתקופת הברונזה, אלא רק בתקופות מאוחרות יותר, והיא מוכרת בארץ ישראל למן התקופה הרומית. העצמות שנמצאו מחוץ לתא הקבורה מעידות על שימוש משני בקבר בתקופה הרומית.
 
שטח B2. נחשף מבנה (6 × 14 מ'; איורים 8, 9), מטיפוס 'רסאם חרבוש', שזוהו בו חמישה קירות (W6 ,W4–W1). בחלקו המזרחי של המבנה נחשף חדרון צר (L114) שזוהה בו, צמוד לקיר 2, מדף מאבן (איור 10). חלקו המערבי של המבנה לא השתמר היטב (L110). מעל קיר 6 נמצא קיר שדה מאוחר. לאחר שהמבנה יצא משימוש הוא הוקף במעגלי אבן צפופים (L106) וחלקו המזרחי מולא באבני שדה (L115).
 
בכל האתר נמצאו שברי כלים האופייניים לתקופה הכלקוליתית: במבנה A נמצאו קערות קטנות (איור 1:11, 2), פיטסים שעל שפתם וצווארם עיטור חבל (איור 3:11–5), ידיות נקב (איור 6:11, 7) וידית של מחבצה (איור 8:11); במבנה B2 נמצאו קערות קטנות (איור 9:11–11), קערות גדולות (איור 12:11) ופקק (איור 13:11); בתחתית תא הקבורה בשטח B1 נמצאה ידית נקב (איור 14:11).
בחפירת מעגלי האבנים 106, בשטח B2, נמצאו חרסים שתוארכו לתקופה הרומית בלבד, ובהם שבר של סיר בישול מטיפוס 'כפר חנניה' שמקורו כנראה בפעילות ארעית של אנשים שהגיעו מחורבת דביה שמצפון (כ-0.5 ק"מ). בחלק מהסלים, נוסף על החרסים המתוארכים לתקופה הכלקוליתית, נמצאו חרסים המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית (לא צוירו).
 
נמצאו שרידים קדומים המיוחסים לשתי שכבות יישוב. השכבה הקדומה מתוארכת לתקופה הכלקוליתית, האלף הד' לפסה"נ, ומיוצגת במבנה אחד בשטח B2 ובקיר בשטח A. לשכבה המאוחרת שייכים רוגם האבנים והדולמן, שעל סמך מחקרים קודמים שנערכו בגולן מקובל לתארכם לתקופת הברונזה הביניימית, האלף הג' לפסה"נ (סמיטליין 2009).