מערות קבורה

נחפרו חלקית 16 פתחי מערות (0.8–1.0 מ' קוטר, 1 מ' עומק מרבי; איורים 2, 3): 100(איור 4), 103 (איור 5), 109, 129 (איור 6), 131 (איור 7), 132 (איור 8), 173, וכן מערות 502, 508, 515, 517, 518, 519, 520, 521. למערה 118 מתאר סגלגל (כ-5 מ' אורך, כ-1.5 מ' גובה) והיא נמצאה חשופה בשל התמוטטות קדומה של דופן המצוק שלתוכו נחפרה. המערה קשורה ככל הנראה לפיר מערה 100 (כ-2 מ' ממנה).
הבדיקה הוגבלה לחלקם העליון של הפירים, עד התרחבות חלל המערה, כדי לוודא שאלה מערות קבורה. קברי פיר כגון אלו טיפוסיים לאזור ההר בתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה, אולם לא ניתן לתארכם במדויק ללא חפירה.
מערה 114 (0.4×0.6 מ' מידות הפתח; איור 9) היא מערת כוכים שפתחה חצוב בקיר המצוק ובחזיתה חצר קטנה חצובה בסלע. המערה שלא נחפרה נמצאה סתומה בסחף. ככל הנראה יש לתארכה לתקופה הרומית.
 
מתקנים חצובים
נמצאו 15 מתקנים חצובים בסלע ובהם גת, מתקנים עגולים, ספלולים ומתקנים אחרים.
הגת (106; איורים 10, 11) כוללת משטח דריכה (3.5×3.5 מ', 0.1 מ' עומק) ובור איגום עגול (1 מ' קוטר, 0.7 מ' עומק).
בין המתקנים העגולים יש עמוקים (102; 1.2 מ' קוטר, 0.7 מ' עומק) ורדודים (133; כ-1 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק; איור 12) וכן התגלה אגן עגול (172; 1.2 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק).
במרכזם של חלק מהמתקנים יש שקע קטן או ספלול (0.1–0.2 מ' קוטר, 5–15 ס"מ עומק) והם קטנים (188; 0.50 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק) או גדולים (143; 1.2 מ' קוטר, 5 ס"מ עומק; איור 13). למתקן אחד מתאר סגלגל (101; 1.0×1.5 מ', 0.5 מ' עומק). ליד אחד המתקנים העגולים שבמרכזו שקע (141; כ-1 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק; איור 14) התגלה שקע רדוד (כ-0.5 מ' קוטר, 5 ס"מ עומק).
על גבי משטח סלע (136; 3×5 מ'; איור 15) התגלה מקבץ של כעשרה ספלולים קטנים
(5–10 ס"מ קוטר). כמו כן התגלה ספלול עמוק (128; 0.3 מ' קוטר, 0.6 מ' עומק).
מתקנים אחרים כללו חריץ המוביל אל משטח עגול (147; 0.8 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק; איור 16) או אל ספלול (149; 0.2 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק), משטח חצוב על גבי אבן עגולה גדולה (123; כ-2 מ' קוטר, 5 ס"מ עומק; איור 17) ובמרכזו ספלול (0.1 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק), בור מרובע (115; 0.7×0.7 מ', 0.6 מ' עומק) וחציבה מרובעת (145; 0.7×1.5 מ', 5 ס"מ עומק) שבמרכזה שקע (כ-0.1 מ' עומק) וסמוך לה שקע נוסף (כ-0.2 מ' עומק).
 
שרידים אחרים
על פני שטח רחב נמצאו מדרגות חציבה של גושי סלע במגוון גדלים (130; 30×50 מ', עד 1.2 מ' עומק). כן נמצאו שרידי קירות אחדים שהשתמרו לגובה נדבך או שניים (עד 1 מ' אורך, 0.2 מ' רוחב, 0.5 מ' גובה), ללא רצפות הניגשות אליהם, ככל הנראה שרידי קירות טרסה.