בשטח החפירה (5×6 מ'; איור 1) נחשפו שרידים מהתקופות הרומית (שכבה IV) והממלוכית (שכבות I-III).

 
שכבה IV (התקופה הרומית). נחשף קיר בנוי אבני גוויל (W4) ורובד גיר מהודק (לוקוס 514; איור 2). מהקיר שרד נדבך תחתון ורובד הגיר היה כנראה רצפה שניגשה לקיר 4 מצפון. הרובד העליון של הרצפה נפגע ממבנה של שכבה III. נמצאו שברים אחדים של קערות המתוארכות לשלב האחרון של התקופה הרומית.
 
שכבה III (התקופה הממלוכית). נחשף קיר ארוך ורחב (W1; אורך 7.1 מ', רוחב 1.1 מ') שכיוונו מזרח–מערב, בנוי אבני גוויל והשתמר לגובה נדבך אחד. בכל השטח החפור הובחנה רצפת עפר מהודק צהוב בהיר (לוקוס 508) שניגשה אל הקיר מצפון ומדרום (לוקוסים 503, 512; איור 3). על רצפה זו נמצאו כמויות גדולות של כלי חרס, בעיקר מזוגגים. קיר 1 נמשך מעבר לגבולות החפירה מזרחה ומערבה ונראה ששני המרחבים מצפון ומדרום לו היו חדרים גדולים. המבנה הוקם מעל שרידי שכבה IV הרומית.
 
שכבה II (התקופה הממלוכית). רובד של אבנים קטנות שהונח מעל רצפה 508 משכבה III היה כנראה חלק מתשתית של חצר פתוחה ומרוצפת (לוקוס 511; 3×4 מ'; איור 4). בריצוף החצר שולב הנדבך היחיד של קיר 1. רצפה 511 השתמרה היטב גם מצפון לקיר 1 ודומה שהיא במפלס גבוה מהקיר. מתאר החצר לא הוברר בשל הפרעות ושטח חפירה מצומצם. עם זאת, החרסים שנמצאו על ריצוף החצר הם מן התקופה הממלוכית.
 
שכבה I (התקופה הממלוכית). בפני השטח של הפינה הצפונית-מזרחית של החפירה נחשף קטע קטן של קיר ובו שלוש אבנים גדולות (W3; אורך 1 מ'), שכיוונו צפון-מערב–דרום-מזרח. מסד הקיר בנוי על מילוי (0.3 מ' עובי) שכיסה על החצר משכבה II. החרסים מעל הקיר תוארכו למאות הי"ד-הט"ו לסה"נ.
 
שברי כלי החרס שנמצאו בחפירה משקפים את שלוש השכבות מהתקופה הממלוכית. המכלול האופייני למאות הי"ד-הט"ו לסה"נ כולל קערה עשויה ביד (איור 1:5), חרסים לא מזוגגים ובהם קערה (איור 2:5), קדרה (איור 3:5), קנקן (איור 4:5) ופך (איור 5:5), כלי בישול ובהם קערת בישול מזוגגת ומזווה (איור 6:5) וסיר בישול עשוי ביד (איור 7:5), קערה עם צביעה בחיפוי (slip painted; איור 8:5), קערות מזוגגות ירוק ממשפחת המונוכרום (איור 9:5, 10) משני טיפוסי הקערות המרכזיים בתקופה הממלוכית, כלי פריט (soft paste ware; איור 11:5) וספלים מזוגגים (איור 12:5, 13).