מחצבות. משטחי סלע הגיר נחשפו שלוש מחצבות שבהן נחצבו אבני בנייה בשיטת המדרגות. החציבה בהן נעשתה לצורך הפקת אבני בנייה להקמת בית החווה ולפילוס השטח לקראת הקמת המדרגות החקלאיות.

בשטח I נחשף משטח סלעי מיושר (כ-5  x5 מ'), שבקצהו הדרומי נותרו שרידי חציבה של אבן גדולה אחת (1.08×1.20 מ', 0.3 מ' גובה; איור 3).
בשטח III נחשפה מחצבה גדולה (7×10 מ', 1.2 מ' עומק), שניכרים בה היטב סימני האבנים שנותקו ממקומן (0.4–0.8×0.4–0.8 מ', 0.3–0.5 מ' גובה) וכן חריצים ששימשו תעלות ניתוק (איור 4). בשטח המרכזי שנוצל לחציבה עד תום ניתן להבחין בברור בארבעה שלבי חציבה, אשר הותירו מדרגות בשוליים הצפוניים והמערביים של המחצבה. ממזרח לחציבה נתגלו שתי תעלות ניתוק מקבילות (1 מ' אורך, 8 ס"מ רוחב, 0.2 מ' גובה כל אחת), הנמשכות בציר צפון–דרום. לאחר שיצאה המחצבה מכלל שימוש, היא מולאה בפסולת סיתות ובאדמה לשימוש חקלאי.
בשטח F נחשפה חלקית מחצבה (6×6 מ', 1.6 מ' עומק), ששימשה לחציבת אבני גזית
(0.8–1.6×0.5–1.1 מ', 0.3–0.6 מ' גובה; איור 5). בשטח המרכזי, שנוצל לחציבה עד תום, נראים היטב שרידים משישה שלבי חציבה, אשר הותירו מדרגות בשוליים הצפוניים, המערביים והדרומיים של המחצבה. כן ניכרים בברור תעלות הניתוק (5–10 ס"מ רוחב, 0.25–0.50 מ' עומק), אשר נחצבו סביב כל אבן. לאחר שיצאה המחצבה מכלל שימוש, היא מולאה בפסולת סיתות, שמעליה הונחה אדמה לשימוש חקלאי, אשר הכילה חרסים מן התקופה הרומית. מעל חלקיה המזרחי והצפוני של המחצבה נבנו קירות התמך של המדרגה החקלאית התחתונה (W118
ו-W129).
בקצה המזרחי של המחצבה בשטח III, בחלקו המערבי של משטח סלע, נמצא שקע טבעי שמתארו מלבני (0.7×1.0 מ'; 0.9 מ' עומק) מלא באדמה חומה ובה אבני גוויל קטנות, פסולת סיתות ומעט חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית. בין שתי תעלות הניתוק שבמזרח המחצבה וממזרח להן נתגלתה שורה של ארבעה ספלולים (0.15 מ' קוטר כל אחד), המרוחקים 0.7–1.2 מ' זה מזה.
שקע דומה שמתארו סגלגל (1.4–1.8×4.7 מ', כ-1 מ' עומק; איור 6) נתגלה במרכז המשטח הסלעי (כ-8×8 מ') בשטח II. גם בתוך שקע זה נמצאה שכבת מילוי של אבני גוויל ואדמה חומה שהכילה מעט חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית. 

מדרגות חקלאיות ומגדלים. בשטח האתר נמצאו שלוש מדרגות חקלאיות, אשר נתחמו בקירות תמך (קירות טרסה) ויצרו משטחי קרקע לגידולים חקלאיים במקומות שבהם היה הסלע חשוף. במדרגות החקלאיות התחתונה והתיכונה נחשפו קירות תמך ושרידים של שני מגדלים עגולים למחצה; המדרגה החקלאית העליונה משתרעת מחוץ לתחום החפירה. המדרגות החקלאיות נתחמו ממזרח ומצפון-מזרח בקיר ארוך, הנמשך במעלה המדרון, בציר דרום-מזרח–צפון-מערב (W112; כ-1.2 מ' רוחב, 0.8–1.8 מ' גובה השתמרות), נחשף לאורך כ-100 מ' ותחם מדרום-מערב דרך עתיקה שנמשכה לאורכו. הקיר נבנה מאבני גוויל מגיר רך שנחצבו במקום והושתת על הסלע; בחלקו הדרומי – על שרידי מחצבות (שטחים F ,C).

למדרגה התחתונה מתאר לא רגולרי (כ-700 מ"ר). היא נתחמה ממזרח ומצפון-מזרח בדרך שנמשכה לאורך הוואדי והקצה הדרומי של קיר 118, וממערב – בקיר W102; כ- 15 מ' אורך, 0.7–0.8 מ' רוחב, 0.6–1.4 מ' גובה השתמרות; איור 7), הנמשך בציר צפון–דרום, שהפריד בין המדרגה החקלאית התחתונה לבין המדרגה החקלאית התיכונה. הקיר נבנה מאבני גיר רכות והושתת על הסלע. בקצה הדרומי שלו נתגלתה מפולת של אבני גיר שמקורן במגדל שדה עגול למחצה (W114; כ-10 מ' קוטר; ר' איור 4). המגדל, הבנוי בנייה יבשה מאבני גיר מקומיות, הושתת על משטח סלע המשתפל מזרחה. חלקו המזרחי השתמר לגובה 1.8 מ', ואילו חלקו המערבי השתמר בגובה פני השטח בלבד. מעל חלקה הצפוני של המחצבה בשטח F ועל משטח הסלע שמצפון לה הוקם קיר טרסה
(W129; כ-3.4 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 0.9 מ' גובה השתמרות במזרח, 0.3 מ' גובה השתמרות במערב), הבנוי מאבני גוויל מגיר מקומי. חלקו המזרחי של הקיר משתלב בקיר 118, ואילו חלקו המערבי צמוד לסלע.
גם למדרגה התיכונה מתאר לא רגולרי (כ-500 מ"ר). היא נתחמה מצפון-מזרח בקיר 118, ממזרח בקיר 102, ומצפון-מערב בקיר 116 (1.1 מ' רוחב, 1.9 מ' גובה השתמרות; איור 8). קיר 116, שנחשף לאורך כ-20 מ', נבנה בציר צפון-מזרח–דרום-מערב מאבני גוויל מגיר רך והפריד בינה לבין המדרגה העליונה. קצהו הצפוני ניגש לקיר 118, ובדרומו הוא ניגש למגדל שדה עגול למחצה (שטח E; כ-10 מ' קוטר, כ-2.5 מ' גובה השתמרות), המושתת על הסלע ובנוי בנייה יבשה מאבן גיר רכה שנחצבה במקום (איור 9). מן המגדל נחשף צדו המזרחי בלבד; חלקו המערבי נותר קבור מתחת לשכבת מילוי מודרנית.