נחפרו חמישה ריבועים; באחד לא נמצא דבר, בשניים נמצאו חרסים שעל פי בדיקות גיאומורפולוגיות נסחפו מאתר סמוך ובשניים אחרים נמצאו כלי חרס שלמים מתקופת הברונזה התיכונה 2א', במצב השתמרות גרוע, שמבדיקות פטרוגרפיות עולה כי יוצרו במקום. כן נמצאו עצמות בעלי חיים, בעיקר כבש/עז וכן בקר, כלי אבן, אזמל מברונזה וקונכיות של חלזונות ממשפחות הארגמניים, הנעמתיים והקסדתיים, השכיחים בחופי הארץ.

 
במפלס חרסית על גבי אבנים נמצאו כלי החרס, חלקם מונחים על בסיסם וחלקם הפוכים, עצמות בעלי החיים ובעיקר לסתות וחוליות של כבשים/עזים ובקר ואזמל מברונזה (איור 4:2).
מתחת למפלס זה נחשף מפלס חרסית נוסף ועליו כלי חרס, כלי אבן ועצמות בעלי חיים. כלי החרס כוללים קערות פתוחות ומזוות (איור 5-1:1), קדרות (איור 9-6:1), סירי בישול (איור 13-10:1) וקנקנים (איור 19-14:1). עוד נמצאו אגן (איור 1:2), שברי קערה ואבני שחיקה מבזלת (איור 2:2, 3). העצמות כללו חוליות, צלעות, גולגולת שלמה של כבש/עז וקרן.