כתיבת מאמרים

יש לכתוב את המאמר בתוך התבנית המצורפת ('תבנית להגשת מאמר לחדשות ארכיאולוגיות'), לפי ההנחיות שבכל שדה. אין בשדות השונים של התבנית הגבלה של מילים, אולם יש להקפיד שהיקף המאמר יתאים להיקף החפירה.

יש לעיין בהנחיות למחברים המפורטות להלן לפני כתיבת המאמר. לפני הגשת המאמר יש להיעזר בטבלה: סף דרישות למאמרים בחדשות ארכיאולוגיות. 

 

שפת המאמר

המאמרים יוגשו בעברית. רק מי ששפת אִמו אינה עברית יכול להגיש מאמרים באנגלית.
 

הגהות

לאחר אישור ענף בקרה מדעית תשלח למחבר הגהה של המאמר בשני שלבים. בשלב הראשון יישלח הטקסט הערוך למחבר. עם אישורו יתורגם המאמר ולאחר מכן יעבור עריכה. בשלב השני יוזנו שני הנוסחים של המאמר, בעברית ובאנגלית, לאתר האינטרנט של כתב העת, כולל האיורים והקישורים הפנימיים. בשלב זה תאפשר המערכת למחבר לקרוא ולהגיב. עם אישורו של המחבר יועלה המאמר לאוויר.

כללי הכתיב

הכתיב הנהוג בכתב העת חדשות ארכיאולוגיות מושתת על כללי הכתיב המלא חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית (הכתיב חסר הניקוד/hebrew-academy.org.il). במקרים של חשש לקריאה שגויה או לכפל משמעות ייעשה שימוש בניקוד (בעיקר בשמות) או בכתיב מלא, על פי שיקולי המערכת.

תעתיקי השמות מעברית לאנגלית ולהיפך מסתמכים על כללי התעתיק של האקדמיה ללשון העברית (התעתיק/www.hebrew-academy.org.il). 

 

שמות האתרים
בדרך כלל שם המאמר יהיה זהה לשם שניתן בהרשאה/רישיון, פרט למקרים שבהם שם זה אינו משקף את המקום שבו נערכה החפירה. שמות האתרים הם בדרך כלל השמות המוכרזים ב'רשימת מצבות ואתרים היסטוריים' (ילקוט הפרסומים), במפות של המרכז למיפוי ישראל או, במידת הצורך, במפה מימי המנדט הבריטי. בהיעדר שם מוכרז או שם שנזכר במקורות שלעיל ובמקרה שהשם המוכרז אינו תואם את מיקום האתר שנחפר, יכונה האתר בזיקה לשמות של עצמים בנוף (למשל, שמות הרים ונחלים), או בזיקה לשמות יישובים, דרכים או צמתים בני זמננו, כציונם במפות ישראל. אם האתר פורסם בעבר בשם אחר, יש לציין שם זה בפסקת הפתיחה (בתוך הסוגריים לפני הנ"צ).
 
שמות המחברים וכתובת דוא"ל
נא לציין את שמות המחברים, בעברית ובאנגלית, בכתיב נכון. 
חובה לציין כתובת דוא"ל. ההתקשרות עם המערכת נעשית בדרך זו בלבד.

 

נקודת הציון
יש לבדוק היטב את הנ"צ של החפירה ולציין אותו ברשת ישראל החדשה.  
אם השטח שנחפר בפועל קטן בהרבה מן המופיע ברישיון, יש לתת נ"צ מדויק.
דוגמה: 187833/659110.
לציוּן טווח באחת הקואורדינטות או שתיהן יש להשתמש במקף קטן ולהשמיט את המספרים החוזרים על עצמם.
דוגמה: 187833-42/659110-200.

 

מִזכּים (קרדיטים)

חובה לציין בפסקת המבוא את כל העמֵלים, ובהם שרטטים, צלמים, ציירים, רפאים, אנשי מעבדות, מנהלנים, מומחים ועובדים אחרים שסייעו בחפירה.

 

טבלות

טבלות יכולות להקל בהצגת רשימות נתונים או מידע מסורבל. בעת השימוש בטבלות אין לחזור על אותם נתונים בטקסט. כמו כן, חובה להגיש טבלות מפרט לכלי חרס (להלן).

 

טבלות מפרט לכלי חרס

על טבלה זו לכלול את מס' החפץ בלוח, סוג החפץ, מס' סל, מס' לוקוס ותיאור החרס. אפשר להוסיף לכל פריט שתי הקבלות לכל היותר. את ההקבלות אפשר לציין לפי שם האתר, ואז יש לסדר את ההקבלות לפי קרבתו הגאוגרפית לאתר המדווח, מקרוב לרחוק, או לפי שנת הפרסום, מהמוקדם למאוחר. אם נעשה מחקר פטרוגרפי נפרד, יש לשלבו בטבלה, בציון הפניה לנספח הפטרוגרפי. טבלה זו היא חלק מהאיור (תופיע בקובץ PDF), ולכן תמוספר בהתאמה למס׳ האיור שאותו היא מתארת ולא כטבלה.

 

מבנה הלוח הקרמי

הכלים בלוח הקרמי יוצגו על פי טיפוסיהם, מפתוח לסגור ומקטן לגדול.

כאשר מוצגים בלוח כלים מכמה תקופות יימתח קו בין תקופה לתקופה ובכל תקופה יוצגו הכלים כמקובל.


כתיבת שנים
בעברית: מימין לשמאל. למשל 600–670 לסה"נ, 660–510 לפסה"נ. המאות הא'–הג' לסה"נ. באנגלית: משמאל לימין.
יש להשתמש בקיצורים לסה"נ או לפסה"נ, ולא בקיצורים אחרים הנהוגים במקומות אחרים.

 

כתיבת מספרים (מניה)

עד הספרה עשר יש לכתוב את המספרים במילים, ומ-11 ומעלה יש לכתוב בספרות.

 

מידות
מידות יצוינו בדרך כלל בתוך סוגריים. מימין תצוין המידה הקטנה, למשל 5.0 × 7.5 מ'. סדר ציון המידות: מידת האורך, מידת הרוחב, מידת העומק או הגובה. יש לכתוב יחידות של מידות בספרות בלבד: ס"מ
 עד 9 ס"מ; מ' ממידה של 0.1 מ' (למשל, 0.5 מ' רוחב); ק"מ (למשל, 3 ק"מ); מ"ר (למשל, 5 מ"ר); ק"ג (למשל, 5 ק"ג).

דוגמה: נחשפה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה (2.7 × 3.0 מ', 5 ס"מ עומק).

יש להשתמש ברמת דיוק הסבירה לנושא הנדון, בהתחשב ביכולות טכניות קדומות ומידת ההשתמרות. דוגמה: אורך הקיר כ-7 מ' (ולא 7.00 מ'); עובי החרוז 2 מ"מ (ולא 0.2 ס"מ). 
נתונים מספריים

מספרי לוקוסים וקירות, מידות ומספרי איורים יוצגו בדרך כלל בתוך סוגריים. אם הם מצוינים ביחד בתוך סוגריים הם יפורטו בסדר קבוע: לוקוס; מידות; איור.

כל מספר לוקוס או קיר המופיע בטקסט חייב להופיע בתכנית. עם זאת, בתכנית יכולים להופיע נתונים נוספים.

דוגמה: נחשפה גת חצובה, הכוללת משטח דריכה (L105, אורך 3 מ', 2.7 מ' רוחב, 5 ס"מ עומק; איור 3).

 

שמות התקופות
שמות התקופות ייכתבו במלואם כאשר אין ציון של תקופת משנה.

דוגמה: התקופה האפיפליאוליתית, התקופה הניאוליתית הקרמית א', התקופה הכלקוליתית, תקופת הברונזה הקדומה (או תקופת הב"ק 1, 2, 3, 4), תקופת הברונזה הביניימית, תקופת הברונזה התיכונה (או תקופת הב"ת 1, 2א'), תקופת הברונזה המאוחרת, תקופת הברזל (1, 2, 3), התקופה הפרסית, התקופה ההלניסטית, התקופה הרומית, ימי הבית השני, התקופה הביזנטית, התקופה האסלאמית הקדומה (התקופה האומיית, התקופה העבאסית), התקופה הפאטימית, התקופה הצלבנית, התקופה הממלוכית, ימי הביניים, התקופה העות'מאנית, ימי המנדט הבריטי, ימינו (המאות הכ'–הכ"א). ציון התרבויות הקדומות: התרבות המוסטרית, התרבות הכבארית, התרבות הנטופית, תרבות ואדי רבה, התרבות החלפית, התרבות הע'סולית.

  

 איורים

יש לציין ברשימת האיורים שבתבנית המאמר את מספרי האיורים, את הכותרות ואת שם הקובץ במחשב או את מספרו במערכת מנור"ה.

חשוב: בחפירות מטעם רשות העתיקות או בשיתופה, התצלום חייב להיות במנור"ה ומספרו חייב להופיע ברשימת האיורים שבתבנית. בחפירות מטעם גורמים חיצוניים ניתן רק לציין את שם הקובץ הדיגיטלי המצורף.

על הכותרות להיות קצרות, ויש להימנע מציון תקופות ומידע שכבר מופיע בגוף המאמר.

את הכותרת לאיור יש לסדר כדלקמן: השטח (אם יש יותר מאחד), האלמנט, תכנית וחתכים (אם רלוונטי), כיוון ("מבט ל...").

יש לוודא שבכל תצלומי הפריטים והמטבעות מופיע קנה מידה (אם לא, נא לציין מידות בכיתוב).

יש לזכור לסמן בתכנית קנה מידה, חץ צפון ומספרי לוקוסים וקירות הנזכרים במאמר.

 יש להגיש לוחות דמי, תכניות ומפות כפי שהתקבלו מהציירות/שרטטות (JPG או PDF), לרבות מספרי כלים וקנה מידה. אפשר להוסיף נתונים בכתב יד על התכנית ולשלוח סריקה.

 תכניות/מפות שהוכנו על ידי המחבר במחשב יוגשו כקובצי PDF.

יש לקרוא לקבצי האיורים והתכניות לפי ההנחיות, להלן "הגשת המאמר".

 

 הפניות ביבליוגרפיות

מתכונת הפרסום בחדשות ארכיאולוגיות מחייבת שימוש סדיר במראי מקום וברשימת מקורות ביבליוגרפיים במתכונת המדעית המקובלת.

מראי המקום ישולבו בטקסט בסוגריים. על מראי המקום לכלול את שם המשפחה של המחבר, את שנת הפרסום, ובמידת הצורך את מס' העמודים ו/או האיורים והלוחות שאליהם מפנים (לאחר נקודתיים). אין להשתמש בקיצור (שם; ibid) אלא בהפניה מלאה. דוגמה: (Barag 1967:244).

רצף של מראי מקום בסוגריים יופרד בנקודה-פסיק ויאורגן על פי שפות (עברית ולאחר מכן לועזית), ובתוך כל שפה – על פי סדר כרונולוגי, ולפי שם משפחה, אם יש חיבורים מאותה שנה. דוגמה: (גולני 2014; Braun and Gophna 2004).

רשימת המקורות הביבליוגרפיים תובא בסוף המאמר, ותכלול את כל הפרסומים שהוזכרו במראי המקום. ברשימה זו יוצגו קודם הפרסומים בעברית ולאחר מכן הפרסומים בלועזית, ובשניהם על פי סדר אלפביתי של שמות המשפחה של המחברים. אם יש יותר מהפניה אחת לאותו מחבר, יש לסדר את ההפניות על פי סדר השנים. אם פרסם המחבר כמה עבודות באותה שנה, יש לסדרן לפי סדר אלפביתי של הכותרות ולסמנן באותיות (א), (ב) וכו' או a, b וכו'

מראי המקום יובאו במלואם בשפת המקור שך הפרסום. דוגמה: Barag D. 1967/ Brick Stamps Impressions of the Legio X Fretensis. BJ 167:244–267; קוגן-זהבי א' 1999. קבר מעוטר מן התקופה הרומית במגדל אשקלון. עתיקות 181:37–209; אלכסנדר י' 2015. כפר כנא (א'). חדשות ארכיאולוגיות 127.

על רשימת המקורות הביבליוגרפיים לכלול את כל המידע הביבליוגרפי על הפרסום במתכונת קבועה, כפי שמופיע ברשימה מקיפה של פרסומים (הפניות), המתעדכנת מעת לעת, שבאתר כתב העת. את שמות כתבי עת יש לכתוב בקיצור המקובל בחדשות ארכיאולוגיות, על פי רשימת קיצורים שבאתר כתב העת.

 

 הגשת מאמרים

את פרטי הדוח יש למלא בתבנית המיוחדת לכך (תבנית להגשת מאמר לחדשות ארכיאולוגיות; נספח 1). יש להקפיד על כך שאורך הטקסט וכמות האיורים יתאימו להיקף המאמר ולמקובל בכתב העת.

אם יש נספחים לדוח סופי (מטבעות, זכוכית וכו'), על המחבר לדאוג לקבלם מן המחברים ולהגישם עם קובצי המאמר הראשי.

המאמרים יוגשו למערכת כתב העת בתבנית המיוחדת לכך דרך ענף בקרה מדעית (osnatr@israntique.org.il) שיבחן אם הם ראויים לפרסום. מאמרים שלא יעמדו בקריטריונים הנדרשים יוחזרו למחברים לתיקון. פרסומים ראויים יועברו למערכת חדשות ארכיאולוגיות.

 

שמירת קבצים

·      יש לשמור בנפרד את קובץ הטקסט (תבנית להגשת מאמר לחדשות ארכיאולוגיות) ואת האיורים הנלווים.

·      שם קובץ הטקסט יכלול את המרכיבים הבאים: שם המשפחה של המחבר, קו תחתון, מס' רישיון/הרשאה, דוח ראשוני/סופי. דוגמה: weinberg_A6234hp.doc

·      בכתיבת שם הקובץ אנא רשמו את הקודים הבאים:
חפירות שנערכו מטעם רשות העתיקות:
 פרסום ראשוני = hp; פרסום סופי = hf
חפירות שנערכו מטעם גורמי חוץ: פרסום ראשוני = 
hpe; פרסום סופי = hfe

·      שמות קובצי האיורים יכללו את המרכיבים העיקריים של שם קובץ הטקסט (ר' לעיל) ולאחריו קו תחתון ומספרו הסודר של האיור. דוגמה: weinberg_A6234hp_1.jpg

 

·      שימו לב: הכללים הנוקשים במתן שמות הקבצים נועדו לאפשר שיוך הקובץ למחבר ולהרשאה מבין אלפי קבצים אחרים. דוחות שיישלחו עם שמות קבצים לא תקניים יוחזרו למחברים.