חדשות ארכיאולוגיות

חפירות וסקרים בישראל
Israel Antiquities Authority logo
ISSN 1565 - 5334


הכנסייה באלומה
גיליון 127 לשנת 2015

פורסמו לאחרונה

מצפה הראל
מאת: כוכבה פיטרמן-ליפשיץ

ח'אן א-לג'ון
מאת: ווליד אטרש

אלונים
מאת: ווליד אטרש

א-טייבה
מאת: ווליד אטרשהכנסייה באלומה